Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Love always stood in my way.
"Ultimately, we're all dead men. Sadly we cannot choose how, but we can decide how we meet that end in order that we are remembered ...as men."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου