Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

"Θα δούμε."Από την συγκεντρωτική ανάλυση των μη-Ευκλείδια οριζόμενων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν στην χρονική περίοδο 15-8-2008 ως 15-9-2008 και έχοντας ως αξιωματικό κριτήριο την απουσία συνειδητής παρατήρησης αυτών κατά την διάρκεια διεξαγωγής των συμβάντων της ως άνω περιόδου (μη όντας δηλαδή δέσμιοι της γενικής αρχής της απροσδιοριστίας του Heisenberg όπως αυτή εφαρμόζεται σε κάθε ασαφές και κβαντικό δεδομένο) προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

-Ενδοκρινολογικώς, παρατηρήθηκε μη-Γκαουσιανή κατανομή ορμονικών επιπέδων σε τουλάχιστον ένα εκ των δύο δειγμάτων. Οι καμπύλες σεροτονίνης, ντοπαμίνης και ωκυτοκίνης παρουσίαζαν απρόβλεπτες μεταβολές που φαινομενικά δεν είναι σε συνάρτηση με κάποιο παρατηρήσιμο ερέθισμα. Ως και τις 15/9/2008 η αιτία αυτού δεν είναι επίσημα γνωστή και οι περεταίρω έρευνες επικεντρώνονται στην υποψία κυττάρων μνήμης διάφορα αυτών της long term και short term μνήμης.

-Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα της REM φάσης του ύπνου στα μισά τουλάχιστον δείγματα, δεν απέδωσε καρπούς όπως και αναμενόταν, ανακαλύφθηκε παρ' όλα αυτά μια ανεξήγητης σημασίας ανωμαλία. Κυμματομορφές Άλφα μικρής διάρκειας εμφανίστηκαν λίγο πριν το τέλος κάθε ασυνήθιστα σύντομης φάσης REM. Εικάζεται πως πρόκειται για κάποιον τυχαία εκκινούμενο υπομηχανισμό λήξης ή ακύρωσης της REM φάσης, όμως η περεταίρω διερεύνηση θεωρήθηκε μη αναγκαία καθώς δεν αναμενόταν κανένα σημαντικό εύρημα.

-Μοτίβα συμπεριφοράς #1: Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των συνηθειών στο 50% τουλάχιστον του εξεταζόμενου πλήθους. Οι διατροφικές τάσεις ασθένησαν και αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να συσχετιστεί με μια γενικότερη ήπια εξασθένιση του ένστικτου αυτοσυντήρησης. Μια ριψοκίνδυνη σημασιολογικά δειγματοληψία, θα μπορούσε να συνδέσει την γενικότερη αυτή τάση με έναν εντονότερο εθισμό στα σκευάσματα νικοτίνης.

-Μοτίβα συμπεριφοράς #2: Σε συνέχεια της διαφοροποίησης των αναμενόμενων συμπεριφορών, παρατηρήθηκε βίαιη και μεγάλης διαρκείας επέμβαση στους Κιρκαδικούς ρυθμούς του 100% του πληθυσμού. Οι ώρες ύπνου μειώθηκαν δραστικά και ενώ συνήθως δεν έπεφταν υπό του καθιερωμένου κατώτατου ορίου, τόσο η διάρκεια όσο και το t0 της διαδικασίας ξεκούρασης, άλλαξαν δραστικά. Σαφές συμπέρασμα δεν δύναται να προκύψει ακόμα καθώς οι εικασίες περί συνειδησιολογικής φύσης του φαινομένου εκ μέρους των δειγμάτων δεν μπορούν να τεκμηριωθούν πριν την αξιωματική επεξήγηση των ενδοκρινολογικών δειγμάτων.

-Μοτίβα συμπεριφοράς #3: Η εγκεφαλική διαδικασία σύνθεσης και αντίληψης παρουσιάζει ανωμαλίες τουλάχιστον σε ένα εκ των δύο δειγμάτων στατιστικά. Η ανωμαλίες είναι κυρίως

α) η αυξητική τάση για σύνθετες νοητικές διεργασίες όταν τα επίπεδα ντοπαμίνης θα έπρεπε να εκμηδενίζουν κάθε τέτοια τάση

και

β) οι μεταβολές στους Κιρκαδικούς ρυθμούς και τις διατροφικές συνήθειες θα έπρεπε να επιτρέπουν πολύ λιγότερη διαύγεια από τη φαινομενική εξ' αιτίας της προκύπτουσας διαταραγμένης ενεργειακής απορρόφησης.

Η αξονική τομογραφία απέκλεισε την ύπαρξη οποιασδήποτε φύσης όγκου, η επιπλέον αιμάτωση του οποίου θα μπορούσε να ευθύνεται ενδεχομένως για την τάση αυτή. Επιπλέον, τα μισά τουλάχιστον δείγματα επέκτειναν την δυνατότητα σύνθεσης και συγκέντρωσης πολύπλοκων νοητικών εργασιών ακόμα και πέρα από το κοινό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Η απροσδιόριστης φύσης αυξομείωση των επιπέδων ορμονών και η ανεξήγητη απουσία συνεπειών της αλλαγής των μοτίβων συμπεριφοράς, καθιστά αυτά τα δείγματα ακατάλληλα για μελέτη.

Εν τέλει, προτείνεται διεύρυνση του χρονικού πλαισίου μελέτης μέχρι να καταστεί εμφανές κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο, ευκολότερα επεξηγήσιμο. Παραμένει ίσως δυσμενές το γεγονός πως λόγω της φύσης του πειράματος, το κόστος δεν δύναται να υπολογιστεί προ της πραγμάτωσης της διαδικασίας, αλλά είναι το ομόφωνο πιστεύω όλης της επιστημονικής ομάδας πως όποιο και αν είναι αυτό, τα αποτελέσματα θα αξίζουν τον κόπο.

1 σχόλιο: